Cá Bay điều khiển từ Xa

Giá: 99.000

cá điều khiển , cá bay,bơm cá bay,cá điều khiển , cá bay,bơm cá bay,cá điều khiển , cá bay,bơm cá bay,cá điều khiển , cá bay,bơm cá bay,cá điều khiển , cá bay,bơm cá bay,cá điều khiển , cá bay,bơm cá bay,cá điều khiển , cá bay,bơm cá bay,cá điều khiển , cá bay,bơm cá bay,

Mô tả

Nhận bơm bóng bay khí heli, hidro tại hà nội
Chuyên bơm bóng cá bay điều khiển, nhận bơm bóng bay , trang trí bóng bay tại nhà
Bán bóng bay thả trần
Nhận bơm khí vào bóng bay( các b có sẵn vỏ bên m nhận bơm khí bay)
Bán bình bơm bóng bay mini ( gọn nhẹ, tiện lợi b có thể mang đi xa)
Nhận bơm bóng bay, bơm bóng bay mini, máy bơm bóng bay cắm điện